1. Παρδακίδης Παναγιώτης
 2. Κακαβούλας Αθανάσιος
 3. Μπακόπουλος Ανδρέας
 4. Αλιγζάκης Ιωάννης
 5. Τζαβέλλας Αθανάσιος
 6. Λιακάτης Βάιος
 7. Στεφανόπουλος Ηλίας
 8. Ράβας Ιωάννης
 9. Κουστένης Νικόλαος
 10. Κοτταρίδης Δημήτρης
 11. Κοτταρίδης Λεωνίδας
 12. Σπανός Γεώργιος
 13. Σουλιώτης Γεώργιος
 14. Γρηγορόπουλος Αδαμάντιος
 15. Σελούλης Ευάγγελος
 16. Μπαρμπαρέγκος Νίκος