1. Μπιμπούδης
 2. Ιωάννου
 3. Κοροβέσης
 4. Νέξης
 5. Γαλάνης
 6. Καράμπελας
 7. Παπαγιάννης
 8. Κωνσταντόπουλος
 9. Σκρέμπος
 10. Μέγας
 11. Δελής
 12. Χρυσανθόπουλος
 13. Καρβούνης
 14. Θεολόγος
 15. Καργιαννής
 16. Κουντουρής