1. Παπανδρέου Νικόλαος
 2. Μπάμπε Θεόδωρος
 3. Αδαμόπουλος Μάριος
 4. Καλογερόπουλος Ιωάννης
 5. Θεοδωρόπουλος Χρήστος
 6. Σκούρος Θεόδωρος
 7. Ανεζίνης Δημήτρης
 8. Νίκας Αναστάσιος
 9. Στρατόπουλος Φίλιππος
 10. Πετράκης Χαράλαμπος Ηλίας
 11. Johnson Edwin
 12. Καραγιαννάκης Μανώλης